Arkivcentrum Arboga

För gränslösa samarbeten

Behöver du hyra arkivplats?

Hör av dig till oss

historia

Invigdes den 29 september 2016  av de båda länshövdingarna

Om 

Samverkan mellan Arkiv Västmanland och ArkivCentrum Örebro län

tjänster

Säkra arkivlokaler som uppfyller Riksarkivets krav, enligt RA-FS 2013:4

Kontakt

info@arkivcentrumarboga.se

Köpingsvägen 12 Arboga