Arkivcentrum Arboga

För gränslösa samarbeten

Behöver du hyra arkivplats?

Hör av dig till oss

historia

Den 29 september 2016 invigdes Arkivcentrum Arboga av landshövdingarna i respektive län

Om 

Arkivcentrum Arboga är ett samarbete mellan Arkiv Västmanland och ArkivCentrum Örebro län

tjänster

Kompetent arkivpersonal och arkivlokaler som uppfyller Riksarkivets krav, enligt RA-FS 2013:4

Kontakt

info@arkivcentrumarboga.se

Köpingsvägen 12, Arboga