Arkivcentrum Arboga är idag ett självständigt, bestående samarbete mellan arkivinstitutionerna Arkiv Västmanland och ArkivCentrum Örebro län. Samarbetet har formen av en gemensam arkivverksamhet och arkivdepå som ägs genom bolaget Örebro-Västmanlands arkiv AB. Läget i Arboga är idealt – mitt emellan de två länens residensstäder och med goda kommunikationer för besökare från båda länen, och resten av landet.