Arkivlokalerna uppfyller Riksarkivets krav RA-FS 2013:4

Vi erbjuder kommuner, företag, föreningar och organisationer lösningen för problem som t.ex. utrymmesbrist i arkivet, brist på arkivkompetens i personalen eller svårighet att leva upp till säkerhetsbestämmelser.

I lokalerna, i fastigheten Gösen som tidigare tillhört Försvarsmakten, finns arkiveringsmöjligheter för såväl traditionell hyllförvaring av bevarandematerial som förvaring på pall av analoga arkivalier med gallringsdatum eller mer skrymmande föremål med koppling till ert arkiv.

Vår personal har flerårig arkivutbildning och erfarenhet från arkivsektorn. När du väljer att deponera ditt arkiv i Arkivcentrum Arboga är dina handlingar i goda händer.