ARKIVCENTRUM ARBOGA

Samarbete över länsgränsen är den rätta vägen att gå

Den 29 september 2016 invigdes Arkivcentrum Arboga, som resultatet av ett samarbetsprojekt över länsgränsen mellan Västmanlands och Örebro län, då finansierat av Statens Kulturråd och genom bidrag från Region Örebro län och Landstinget Västmanland.