Om Arkivcentrum Arboga

Den 29 september 2016 invigdes Arkivcentrum Arboga, som resultatet av ett samarbetsprojekt över länsgränsen mellan Västmanlands och Örebro län, då finansierat av Statens Kulturråd och genom bidrag från Region Örebro län och Landstinget Västmanland.

Arkivcentrum Arboga är idag ett självständigt, bestående samarbete mellan arkivinstitutionerna Arkiv Västmanland och ArkivCentrum Örebro län. Samarbetet har formen av en gemensam arkivverksamhet och arkivdepå som ägs genom bolaget Örebro-Västmanlands arkiv AB. Läget i Arboga är idealt – mitt emellan de två länens residensstäder och med goda kommunikationer för besökare från båda länen, och resten av landet.

Arkivlokalerna i ArkivCentrum Arboga uppfyller Riksarkivets högt ställda krav enligt RA-FS 2013:4. Vi erbjuder därmed kommuner, företag, föreningar och organisationer lösningen för problem som t.ex. utrymmesbrist i arkivet, brist på arkivkompetens i personalen eller svårighet att leva upp till säkerhetsbestämmelser.

I lokalerna, i fastigheten Gösen som tidigare tillhört Försvarsmakten, finns arkiveringsmöjligheter för såväl traditionell hyllförvaring av bevarandematerial som förvaring på pall av analoga arkivalier med gallringsdatum eller mer skrymmande föremål med koppling till ert arkiv. Exempel på deponenter är Örebro kommun, Lindesbergs kommun, Frälsningsarmén i Sverige och Statens maritima och transporthistoriska museer.

Vår personal har flerårig arkivutbildning och erfarenhet från arkivsektorn. När du väljer att deponera ditt arkiv i Arkivcentrum Arboga är dina handlingar i goda händer.

Tveka inte att ta kontakt med oss.

Muralmålningen på fasaden till Arkivcentrum Arboga är målad av den tjeckiske graffitikonstnären
Chemis. Foto: Håkan Henriksson
Delar av Arkivcentrum Arbogas hyllsektioner. Foto: Håkan Henriksson.